Engelska trädgårdar. Svenska trädgårdar. Italienska trädgårdar. Franska trädgårdar. Min egen trädgård. Design-formgivning - Landskapsarkitektur. Trädgårdsnyheter.
Samtliga foton: Copyright ©Ann Larås (alias Trädgårdsturisten). In English: Please do not copy, reproduce, or otherwise use photographs without permission. Välkommen hit/Ann!!

24 juni 2015

Hötorgsskrapornas terrasser öppnar upp för allmänheten, efter 45 år - 25 juni kl. 11 öppnar dem!

Blog Widget by LinkWithin

Otroligt glädjande nyheter, äntligen händer det något på allvar i Stockholm!

Så här står det på ArkDes - hemsida, dvs Arkitektur och Design-centrum: 
"Nu, 45 år senare, kommer allmänheten ha tillgång till terrassen mellan hus 1 och hus 2, närmast Hötorget. Fastighetsbolaget Vasakronan som äger fyra av de fem husen öppnar en del av terrassen på prov fram till september. Fungerar det kan terrassen öppnas permanent.
Under utredningsarbetet av terrassprojektet bjöd ArkDes in Vasakronan att ta del av det rika originalmaterial som finns tillgängligt i ArkDes magasin. I David Helldéns samling finns mängder med ritningar och fina illustrationer bevarade. Trädgårdsarkitekten Walter Bauer ritade själva terrasserna och i hans samling finns noggranna förteckningar över varje växt som planterades. Bauer var en stor förespråkare av att få in gröna ytor i staden och det finns flera exempel på liknande projekt bland hans material." Du kan läsa mer här!
Stockholm & Projekt: Hötorgsterrassen öppnar upp för allmänheten: Det är Vasakronan som gör Hötorgsterrassen tillgänglig för allmänheten. Det gäller terrassen mellan Hötorgsskraporna 1 och 2.Bilder: ArkDes - ritningar och Vasakronan. Blog Widget by LinkWithin/Ann Larås
Inga kommentarer: