Engelska trädgårdar. Svenska trädgårdar. Italienska trädgårdar. Franska trädgårdar. Min egen trädgård. Design-formgivning - Landskapsarkitektur. Trädgårdsnyheter.
Samtliga foton: Copyright ©Ann Larås (alias Trädgårdsturisten). In English: Please do not copy, reproduce, or otherwise use photographs without permission. Välkommen hit/Ann!!

19 augusti 2013

GRATTIS! Patriotiska sällskapets trädgårds-medaljer tilldelas...

Elisabet Nilsson, Björn Aldén och Lena Nygårds trädgårdsmedalj för "förtjänster om trädgårdsodling". 

Här är pressmeddelandet från Riksförbundet Svensk Trädgård som hade Sommarmöte i Landskrona 16-18 augusti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur Riksförbundet Svensk Trädgårds
PRESSMEDDELANDE

2013 års trädgårdsmedaljer tilldelas Björn Aldén, dendrolog och vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård, Elisabet Nilsson, verksamhetsledare vid Elitplantstationen samt Lena Nygårds, kulturvetare, författare och tidigare projektledare för Fröuppropet, med följande motiveringar:


 Björn Aldén. Foto: Jin Murata. 

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas dendrologen och vetenskapliga intendenten Björn Aldén för hans arbete med att utveckla och tillgängliggöra SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, samt informationsverksamheten vid Göteborgs botaniska trädgård. Tack vare hans insatser har vi dels en säkerhet vad beträffar namn och växtslag, dels en ökad kunskap om och insikt i betydelsen av det vedartade växtmaterialet.


Elisabet Nilsson. Foto: Lars Torstensson.

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas Elisabet Nilsson för hennes ledarskap och engagemang för Elitplantstationen, Kristianstad, som en länk mellan hortikulturell växtförädling och svensk trädgårdsodling samt för att ha medverkat till utvecklingen av ett friskt, Sverigeanpassat plantmaterial för våra plantskolor.


Lena Nygårds. Foto: Saga Axberg Svensson. 

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas kulturvetaren och författaren Lena Nygårds, tidigare verksam som projektledare för Fröuppropet inom POM, Programmet för Odlad Mångfald, för hennes kulturhistoriska trädgårdsgärning att ha medverkat till att rädda ett grönt kulturarv som varit på väg att försvinna för alltid.


För både yrkesverksamma och fritidsodlare är ett bra och klimatanpassat växtmaterial mycket viktigt. Med nuvarande klimatförändringar och effekterna av dem är växtmaterialet viktigare än någonsin.  Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse har därför valt att utse tre personer som alla hjälper svenska odlare att få tillgång till bästa möjliga växtmaterial.


Presentationer av medaljörerna finns på följande sidor och pressbilder på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org, under Press.


För mer information kontakta Inger Ekrem, förbundsdirektör, Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57,
inger.ekrem@tradgard.org eller Stella Westerlund, marknadsansvarig, Svensk Trädgård, tel 0703-85 40 50, stella.westerlund@tradgard.org  
Om Kungl. Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se


Se även Svensk Kulturväxtdatabas www.skud.info, Elitplantstationen www.elitplantstationen.se, Programmet för Odlad Mångfald www.pom.info

 Grattis!
/Ann


Inga kommentarer: