Engelska trädgårdar. Svenska trädgårdar. Italienska trädgårdar. Franska trädgårdar. Min egen trädgård. Landskapsarkitektur. Trädgårdsnyheter.
Samtliga foton: Copyright ©Ann Larås (alias Trädgårdsturisten). In English: Please do not copy, reproduce, or otherwise use photographs without permission. Välkommen hit/Ann!!

05 maj 2010

Blommande vårpromenad

Scilla (blåstjärnesläktet) växer i stora blå fält i skogen på promenadstigen.

I min trädgård trivs de i den luftiga jorden bland rötterna hos vår uppstammade schersmin (jasminsläktet).

Pålitliga påskliljor (av amaryllissläkten) i kontrast mot mörkgröna buxbom i vår långa plantering. De uppstammade träden är avenbok (art inom familjen björkväxter)


1 kommentar
Kommentar, klicka här!

Inga kommentarer: